SOE – Jednoúčelové zařízení na odstraňování ostřin součásti Exzenterwelle

Stroj je určen ke kartáčování válcových průměrů, excentrických průměrů a zápichů u jednotlivých průměrů "exzenterwelle" (hřídel vstřikovacího čerpadla). Stroj odebírá díly ze zásobníku, který plní obsluha. Posuvová lineární servojednotka uchopí polotovar součástky a postupně provádí kartáčování průměrů a zápichů. Po okartáčování je hotový kus položen na výstupní dopravní pás.

ZOT

Stroj určený pro kartáčování konců tvarové trubky po frézování. Tato tvarová trubka je bezpečnostní části automobilové karoserie.