NTS – Dokončovací automat pro snímač otáček motoru

Tělesa snímačů jsou uložena na operační paletě, kterou obsluha umisťuje na vstupní dopravník. Z něho jsou přepraveny jednotlivé snímače zakladačem do čelisti překladače. Tento otáčí tělesa o 165° do polohy pro další operace a vkládá je do lůžek v pracovních stanicích stroje, vkládací stanice, stanice pro vyhodnocení parametru snímače, stanice pro vkládání excentru, který se natočí podle výsledku ve vyhodnocovací stanici, stanice pro zkoušku funkce excentru – porovnání parametrů, stanice pro popis a stanice pro zašroubování šroubu do excentru.

Pro přenášení snímačů mezi stanicemi slouží přesunovací zařízení. V poslední pozici je hotový snímač po rozevření chapadla spuštěn na skluz, který ústí na výstupní pás. Je-li snímač vyhodnocen jako neshodný, na skluzu se otevře zmetková klapka a tento snímač padá do uzamčené zmetkové bedny.