ALPT

Jednoúčelové zařízení pro automatickou laboraci "PETN" (pentritu – trhaviny) ALPT je určeno k dávkování a k následnému lisování PETN do dutinek průmyslových rozbušek. Zařízení laboruje současně dvě 100 ks lžíce.

Dávka trhaviny pro různé stupně rozbušek a tím i počet zalisování je řízena automatem.

ALZS

Jednoúčelové zařízení pro automatickou laboraci zpožďovací slože je určeno výhradně k laboraci, tj. dávkování a lisování zpožďovací slože do pouzder zpožďovačů. Zařízení laboruje podle typu / verze současně dvě 100 ks / 48 ks lžíce nebo jednu 100 ks / 48 ks lžíci.