Kontrolní stanice SPS

Zařízení – kontrolní stanice stroje na svařování elektrod zapalovacích svíček je určeno pro bezkontaktní kontrolu rozměrů a následné rozřazení do skupin. Zařízení kontroluje tvar a polohu elektrody přivařené k pouzdru zapalovací svíčky ve dvou osách. Toto zařízení tvoří jednu pracovní stanici montážního automatu na navařování elektrod SPS.