MOK - Montáž měděných kolíků

Zařízení je určeno na montáž měděných kolíků lisováním do plastového dílu, jejich následné ohnutí do tvaru U a zkontrolování vzájemného rozměru. Obsluha zakládá plastové díly ručně a orientovaně do zásobníku a zároveň přisypává do vibračního zásobníků kolíky, zařízení si je automaticky odebírá slisovává, ohýbá, kontroluje a následně rozliší OK a NOK kusy. OK kusy pouští na pás, kde je obsluha ručně odebírá. NOK kusy padají do zmetkové bedny.