Dopravníky

LISI – dopravník

Pásový dopravník s bočním vedením na dopravu kotvících šroubu z vibračního podavače do soustruhu. Na konci dopravníku je oddělovací mechanismus do dvou skluzů.

LMF – dopravníky

Hlavní pásový dopravník montážní linky na výrobu filtrů, jehož délka je 8 m a šířka 0,6 m. Na tomto dopravníku dochází k ruční kompletaci filtrů, které jsou dále přesunuty ke zpracování.

Zpětné dopravníky o délce 12 m a šířce 0,12 m dopravují zpět na začátek linky přípravky k výrobě filtrů.

Hradítkové dopravníky pro dopravu polotovarů výroby filtrů.

SOE – dopravníky

Řetězový dopravník se systémem dopravy součástí v prizmě, která umožňuje založení součástí různých průměrů. Dopravník disponuje výškovou nastavitelností levých a pravých segmentů vůči sobě.

Hradítkový dopravník dopravy hotových součástí.

VRF – dopravníky

Vstupní lamelový dopravník slouží k ručnímu zakládání polotovarů do stroje tak, aby si je automaticky odebral řetězový dopravník.

Řetězový dopravník slouží k přesunu polotovaru strojem, během této dopravy dochází k obrobení, kontrole a rozřazení výrobku na výstupní pásový dopravník, nebo zmetkové bedny.